BarBac

13 tekstów – auto­rem jest Bar­Bac.

Ja­kiej słucham muzyki?
Czy od­po­wiedz słucham wszys­tkiego oz­nacza, że nie mam gus­tu?
Więc ja się wytłumaczę ....
Słucham mu­zyki po­ważnej ale tyl­ko w do­mu jak mam pew­ność,że nikt mi nie przeszkodzi.
Słucham bluesa al­bo jazzu [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 września 2012, 11:16

Brak po­rozu­mienia to dro­ga do unicestwienia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 lipca 2012, 22:09

Żyjąc w świecie kłam­stwa i fik­cji nic nie osiągniesz w real­nym świecie. 

myśl • 20 czerwca 2012, 13:27

Im dłużej się o coś sta­ramy tym większą ma to war­tość a im war­tość jest większa tym łat­wiej to stracić. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 maja 2012, 12:34

Dając z siebie wszys­tko pa­miętaj cho­ciaż trochę zos­ta­wić dla siebie żeby przetrwać 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 maja 2012, 21:08

Ko­nie­czność wy­boru oz­nacza klęskę dla niezdecydowanych. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 kwietnia 2012, 01:31

Kłam­stwo ruj­nu­je a praw­da niszczy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 kwietnia 2012, 10:29

Kiedy dos­ta­niesz do rąk Two­je na­rodzo­ne dziec­ko w jed­nej se­kun­dzie zro­zumiesz prze­sadną troskę Twoich rodziców i wy­baczysz im ciągłe py­tania "gdzie idziesz?" i "o której wrócisz?". 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 kwietnia 2012, 11:31

Kłam­stwo to siła słabych. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 kwietnia 2012, 11:17

Jeśli chcesz być nap­rawdę szczęśli­wy nie za­mykaj się na cier­pienie i smu­tek które­go pełno dookoła. Otwórz oczy i pomóż cho­remu a sam poczu­jesz się zdrow­szy. Wys­tar­czy uśmiech żeby cho­ry był zdrow­szy. Wys­tar­czy złotówka żeby żeb­rak poczuł, że nie jest sam. Jeśli będziesz uda­wał że nie widzisz krzyw­dy ludzkiej będziesz mu­siał uda­wać że jes­teś szczęśliwy. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 10 kwietnia 2012, 10:33
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

BarBac

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność